Øernes autisme tilbud

Husene på Petersdal

Petersdal

Souschef søges til Øernes Autisme Tilbud Petersdal Og S/I Petersdal  

Petersdal er et målrettet tilbud til børn, unge og voksne med autisme. Beboerne kan have flere handicaps, men autismen betragtes som det primære.  

Fonden Petersdal blev oprettet i 2004, som et mindre opholdssted, består nu af 2 Fonde: 

Fonden S/I Petersdal og  Øernes Autisme Tilbud Petersdal. 

Tilsammen har vi flere afdelinger. Her iblandt et børne hus, voksen botilbud, et dagtilbud og STU, et aflastningstilbud og et skærmet botilbud. 

Vi er i øjeblikket godkendt til 11 børnepladser §66 – 11 pladser i voksentilbud §107/§108 – et skærmet tilbud §107/§108 – 12 aflastningspladser – og  8 i dagtilbud/STU. 

Der er tilsammen ca.90 ansatte på Petersdal og Øernes Autisme Tilbud. 

”Petersdal” er i de 18 år vi snart har eksisteret, vokset, med det formål, at skabe gode trygge rammer for de mennesker der bor eller er i aflastning, med fokus på faglighed og udvikling. De børn, som startede på Petersdal i ”nullerne” er nu voksne. Det er lykkedes, at skabe de fysiske rammer og det faglige indhold, sådan at  vi kan tilbyde dem, en plads i et voksen tilbud efter det 18.år.  

Vi søger her i efteråret en souschef, som vil være med til at udvikle. Og samtidig have det for øje, at sikre faglighed, omsorg og respekten for den enkelte. 

Du vil få et tæt samarbejde med forstander og den øvrige ledergruppe, samt vores socialrådgiver og vores kontor chef. 

Der vil være en del administrative opgaver, så som kommunikation med externe samarbejdspartnere, med Tilsyn og revisor. 

I samarbejde med forstander og kontor chef, vil du primært skulle  stå for den administrative ledelse.  

 • Økonomistyring 
 • Være med til at udarbejde budgetter og regnskab i samarbejde med revisor 
 • Sikre at de fysiske rammer lever op til lovgivningen 
 • At relevante love, bekendtgørelser mv. for området efterleves 
 • Leve op til krav fra relevante tilsyn                                                                                                                                            
 • Være med til at sikre, at det pædagogiske arbejde udføres i overensstemmelse med Petersdals værdigrundlag og i samarbejde udvikle faglige opgaver sikre den pædagogiske kvalitet. 

Det er i høj grad i et samarbejde, vi udvikler og leder Petersdal. Det samarbejde skal du have lyst til at indgå i, og du skal have forståelse og evner for kommunikation. 

En vis viden indenfor området vil være en fordel og det det vil være et krav, at du har flair for tal og økonomi. Ikke nødvendigvis økonomi uddannet, men det er et must, at du ønsker at arbejde med administration og ønsker at se ting udvikle sig til det ene formål, at skabe de bedste rammer for de mennesker der bor på Petersdal. Og samtidig værne om vores dejlige arbejdsplads. 

Begge Fonde har overenskomst med SL og Dansk Erhverv og man vil som souschef blive ansat i begge Fonde. 

Skriv eller ring til forstander Annie Bengtson på mail: annie@petersdal.dk eller tlf.: 25772058,  inden udgangen af juli måned, hvis du har spørgsmål eller ønsker uddybning af stillingen. 

Send en ansøgning med CV til mailen:    ansogning@petersdal.dk  , ansøgningsfrist d.5. august.            

Vi holder herefter løbende ansættelsessamtaler i uge 34 og uge 35.

 Jeg glæder mig til at høre fra dig 

Annie Bengtson                                                                                                                                forstander 

 

Opholdssted/ bosted med botilbud og aflastning for unge med autisme på Sjælland

Øernes autisme tilbud – Petersdal er et privat opholdssted/ bosted med botilbud og aflastning for børn, unge og voksne med autisme på Sjælland og Jylland, med godkendelse i henhold til paragraf 66. Petersdal kan tilbyde botilbud for børn og unge, voksen, Særligt tilrettelagt uddannelse (STU), Aktivitets- og samværstilbud samt aflastning.

Petersdal har eksisteret siden 2004, og var fysisk placeret i Ornebjerg frem til 2011, hvor Petersdal udvide med flere afdelinger.

Petersdal har nu afdelinger på flere fysiske placeringer, men størstedel af afdelingerne er placeret på Grønsundvej, Lendemarke på Møn, herudover i Langebæk.

Petersdal er i rivende udvikling og der kommer løbende nye afdelinger til ud fra børnene/ beboernes behov samt den efterspørgsel der er på pladser. Som nyest på ”stammen” er Petersdal ved at udvide med et tilbud der er fysisk placeret på Lendemarke hovedgade, hvor der vil blive etableret yderligere unge og voksenboliger.

null

Grønsundvej 7

Læs mere her

null

Grønsundvej 14

Læs mere her

null

Grønsundvej 16 (børnehuset)

Læs mere her

null

Grønsundvej 144

Læs mere her

null

Aflastning Det Gule Hus

Læs mere her

null

Aktivitets- og samværstilbud

Læs mere her

null

STU

Læs mere her

null

Det grønne område

Læs mere her

null

Hus 21

Læs mere her

null

Kontor og administration

Læs mere her

Godkendt efter paragraf 66 som opholdssted med botilbud og aflastning for unge med autisme

​Som privat opholdssted, tilbyder Petersdal en række af tilbud som; botilbud, aflastning, STU og beskæftigelses tilbud.

Herudover er der på Petersdal ansat en socialrådgiver med kendskab til den gældende lovgivning, herunder opholdssted paragraf 66, og ved særlig støtte til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, (Lov om social service) som kan være behjælpelig med råd, vejledning og sparring i forhold til forældre og samarbejdspartnere omkring barnet/den unge.

Fysiske rammer

​Petersdal er en sammensætning af flere tilbud (bo-, aflastnings-, STU- og beskæftigelsestilbud) og disse tilbud er delt over flere matrikler.

 • Botilbud til børn og unge – Grønsundvej 16, Stege
 • Botilbud til unge og voksne – Grønsundvej 14, Stege
 • Botilbud til unge og voksne – Grønsundvej 144, Stege
 • Botilbud til unge og voksne – Lendemarke hovedgade 21, Stege
 • Botilbud til ung/voksen, Solist – Grønsundvej 7, Stege
 • Aflastning, STU og samværs- og aktivitets tilbud – Skovledsvej 5, Langebæk
 • Kontor og administration – Grønsundvej 10, Stege

Kontoret er fysisk placeret på Grønsundvej 10 i Stege.

Kontakt os

Har du spørgsmål er du altid velkomme til at kontakte os på telefon 55 37 50 23 eller sende os en mail til kontor@petersdal.dk. Du kan også sende os en sikker mail.