Øernes autismetilbud

Husene på Petersdal

Petersdal

Opholdssted/ bosted med botilbud og aflastning for unge med autisme på Sjælland

Øernes autisme tilbud – Petersdal er et privat opholdssted og bosted med botilbud og aflastning for børn, unge og voksne med autisme på Sjælland og Jylland, med godkendelse i henhold til paragraf 66. Petersdal kan tilbyde botilbud for børn og unge samt voksne, Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU), aktivitets- og samværstilbud samt aflastning.

Petersdal har eksisteret siden 2004, og var fysisk placeret i Ornebjerg frem til 2011, hvorefter Petersdal blev udvidet med flere afdelinger.

Petersdal har nu afdelinger på flere fysiske placeringer, men størstedelen af disse afdelinger er placeret på Grønsundvej, Lendemarke på Møn og i Langebæk.

Petersdal er i rivende udvikling og der kommer løbende nye afdelinger til ud fra børnene/beboernes behov samt den efterspørgsel, der er på pladser. Som nyeste skud på stammen er Petersdal ved at udvide med et tilbud, der er fysisk placeret på Lendemarke Hovedgade, hvor der vil blive etableret flere unge- og voksenboliger.

null

Grønsundvej 7

Læs mere her

null

Grønsundvej 14

Læs mere her

null

Grønsundvej 16 (børnehuset)

Læs mere her

null

Grønsundvej 144

Læs mere her

null

Aflastning Det Gule Hus

Læs mere her

null

Aktivitets- og samværstilbud

Læs mere her

null

STU

Læs mere her

null

Det grønne område

Læs mere her

null

Hus 21

Læs mere her

null

Kontor og administration

Læs mere her

Godkendt efter paragraf 66 som opholdssted med botilbud og aflastning for unge med autisme

​Som privat opholdssted tilbyder Petersdal en række af tilbud, såsom botilbud, aflastning, STU og beskæftigelsestilbud.

På Petersdal er der ansat en socialrådgiver med kendskab til den gældende lovgivning, herunder opholdssted paragraf 66, og ved særlig støtte til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, (Lov om social service). Denne socialrådgiver kan være behjælpelig med råd, vejledning og sparring i forhold til forældre og samarbejdspartnere omkring barnet/den unge.

Fysiske rammer

​Petersdal er en sammensætning af flere tilbud (bo-, aflastnings-, STU- og beskæftigelsestilbud) og disse tilbud er delt over flere matrikler.

  • Botilbud til børn og unge – Grønsundvej 16, Stege
  • Botilbud til unge og voksne – Grønsundvej 14, Stege
  • Botilbud til unge og voksne – Grønsundvej 144, Stege
  • Botilbud til unge og voksne – Lendemarke hovedgade 21, Stege
  • Botilbud til ung/voksen, Solist – Grønsundvej 7, Stege
  • Aflastning, STU og samværs- og aktivitets tilbud – Skovledsvej 5, Langebæk
  • Kontor og administration – Grønsundvej 10, Stege

Kontoret er fysisk placeret på Grønsundvej 10 i Stege.

Kontakt os

Har du spørgsmål er du altid velkomme til at kontakte os på telefon 55 37 50 23 eller sende os en mail til kontor@petersdal.dk. Du kan også sende os en sikker mail.