Tilbud om aflastning til personer med autisme (Det Gule Hus) sjælland

Petersdals aflastnings tilbud er fysisk placeret på Skovledsvej 5, Langebæk.

Aflastning for børn og unge med autisme –  Det Gule Hus

Petersdals tilbud om aflastning er fysisk placeret på Skovledsvej 5, Langebæk. På nuværende har vores tilbud om aflastning plads til 12 børn og unge med autisme, i alderen fra 5 år til 18 år. Der kan tilbydes aflastning til børn og unge med autisme jf. Lov om social service § 52 samt § 84. ​

Aflastningen er en gammel børnehave der er bygget om, så det tilgodeser de børn og unge der kommer i huset. Der er lavet værelser til alle, nogle mere skærmet end andre i forhold til hvor meget ro barnet/ den unge har behov for.

Huset ligger placeret på en lille vej ned mod en skov, hvilket giver gode muligheder for ture løbet af dagen, udover ture i skoven tager aflastningen på ture ud af huset som stranden, motionslegeplads mv.

Aflastningen kaldes i det daglige “Det gule hus”. Det er lettere for børnene / de unge at forholde sig til de er på besøg i Det gule hus end at fortælle til andre at de skal i aflastning,

Det er afgørende for børnene/de unges trivsel, at vi tager et individuelt afsæt i det enkelte barn/ung og det deres autisme medfører. Det betyder, at vi tilpasser indholdet i vores aflastning ud fra det enkelte barn/unges udfordringer og ressourcer.

Vores mål omkring aflastning

Vores mål omkring aflastning er at skabe et så konfliktfrit miljø som overhovedet muligt i, idet vi er overbeviste om, at et trygt barn/ung med autisme har de bedste lærings- og udviklingsmuligheder.

I aflastningen tilstræber vi os på at have et tæt samarbejde med forældrene, skoletilbud og sagsbehandlere af de indskrevne børn og unge. Vi tror på, at det høje informationsniveau imellem de forskellige miljøer er afgørende for trivslen hos vores børn/unge.

Før en aflastnings weekend fremsender personalet en mail til forældre med beskrivelser og billeder (visuelt materiale) så børnene / de unge kan forberedes på hvad weekenden byder på samt hvilke voksne de skal være sammen med.

Efter endt aflastnings weekend fremsendes ligeledes en mail til forældre med orientering om hvordan dagene er gået, så de sammen med barnet / den unge kan tale om det de har oplevet. Der sendes ligeledes billeder løbet af weekenden så forældre kan følge med.

Det er vigtigt at forældre føler sig trygge ved aflastningen for det reelt bliver en aflastning for dem.

Vil du se billeder af vores opholdssted?