Aktivitets- og samværstilbud (dagtilbuddet)

Petersdals Aktivitets- og samværstilbud er fysisk placeret på Skovledsvej 5, Langebæk.

Petersdals Aktivitets- og samværstilbud er fysisk placeret på Skovledsvej 5, Langebæk. Tilbuddet deler huset med STU-tilbuddet

Huset er en gammel børnehave der er bygget om, så det tilgodeser de unge der kommer i huset. Der er lavet værelser til alle nogle mere skærmet end andre i forhold til hvor meget ro den unge har behov for. Huset ligger placeret på en lille vej ned mod en skov, hvilket giver gode muligheder for ture løbet af dagen, udover ture i skoven tager tilbuddet på ture ud af huset som stranden, motionslegeplads mv.

Petersdals aktivitets- og samværstilbud (også kaldet dagtilbud) er et tilbud til unge /voksne med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for det autistiske spektrum (ASF). Dagtilbuddet er et særligt tilrettelagt tilbud, der tager udgangspunkt i den enkeltes egne behov og med fokus på områder, der gør sig gældende i et ungdoms- og voksenliv.

Formålet med Petersdal aktivitets- og samværstilbud er at opretholde og skabe en forbedring af de unges /voksnes personlige færdigheder. At skabe en rytme hvor det er naturligt at komme hjemmefra og deltage i aktiviteter. ​Der vil blive taget udgangspunkt i at fremme selvstændighed, at give mulighed for at være aktivt deltagende i at skabe større indflydelse på eget liv.

​​​Et aktivitets- og samværstilbud indeholder minimum 1300 timer årligt. ​Der er lukket i weekender og på helligdage.

Tilbuddet holder fast lukket to uger i sommerferien

​​​Målgruppen er unge fra 16 år og opefter med en Autisme Spektrum forstyrrelse. Som udgangspunkt kan vi modtage unge / voksne, der er moderat fungerende og som befinder sig på et tidligt udviklingstrin. ​Vi kan modtage unge/ voksne som på baggrund af deres forstyrrelse også oplever en negativ/uhensigtsmæssig adfærd, der kan skabe problemer i hverdagen. ​Aktivitets- og samværstilbuddet er et særligt tilbud til unge / voksne med ASF. Dagligdagen tager udgangspunkt i de tre grundlæggende problematikker, der er ved denne funktionsnedsættelse I (i fagsprog kaldet triaden).

  • ​​​Afvigelser med socialt samspil.
  • ​Afvigelser med kommunikation.
  • Afvigelser med social forestillingsevne.

​​​​Tilbuddet henvender sig til unge / voksne med ASF, men det er vigtigt at understrege at der vil være store variationer i gruppen af de indskrivende. ​

ASF kan optræde sammen med andre handicaps, sygdomme og udviklingsforstyrrelser.
Der vil være stor forskel på hvorledes de unge /voksnes adfærd fremtræder.​​​
Derudover skal der tages hensyn til den enkeltes behov for pleje og omsorg.

Vil du se billeder af vores opholdssted?