Bestyrelsen

Petersdal er i dag organiseret som 2 selvstændige fonde

  • Øernes Autisme Tilbud – Petersdal
  • S/I – Petersdal

Begge fonde har delt ledelse og administration. Den nye fond ”Øernes Autisme Tilbud Petersdal” rummer i dag primært botilbud til unge voksne over 18 år. Den ”gamle fond” S/I Petersdal rummer primært døgntilbud til børn og unge under 18 år samt aflastningstilbud til børn- og unge. Herudover er der til ”den gamle fond” knyttet særlig tilrettelagt uddannelse til unge, samt Aktivitets og  samværstilbud til voksne jf. servicelovens § 104.

De to fonde har selvstændige bestyrelser og adskilt økonomi. Fondene har et tæt samarbejde.

Bestyrelserne mødes normalt 3 -4 gange årligt samt ekstraordinært ved behov. Bestyrelserne har til opgave overordnet at påse, at fondene drives efter reglerne og sikre fondenes drift samt sikre den faglige udvikling.

Bestyrelserne ansætter fondenes leder som står for den daglige drift. Bestyrelserne godkender det årlige driftsbudget inden fremsendelse til endelig godkendelse i ”Det sociale tilsyn Øst”. Bestyrelserne skal hvert år godkende det årlige regnskab.