Forældre samarbejde

Det er altid forældrene der kender deres børn bedst, og de er i besiddelse af en særlig viden omkring barnet / den unge.

På Petersdal er det vigtigt med et godt forældresamarbejde

Det er altid forældrene der kender deres børn bedst, og de er i besiddelse af en særlig viden omkring barnet / den unge. Det er vigtigt for os at gøre brug af forældrenes viden, og ikke mindst at skabe en fælles forståelse for hvad det er barnet / den unge kan og skal kunne i fremtiden.

At være ung handler også om en frigørelse fra forældrene. Dette kan kræve hjælp til den unge, men også til forældrene.

Det kræver samarbejde fra bo /dagtilbud og fra hjemmet, og der skal være en fast struktur omkring information og kommunikation i forhold til forældresamarbejdet.

Vi tilstræber at have et tæt samarbejde med de indskrevne børns / unges forældre, skoletilbud, sagsbehandlere og andre relevante parter. Vi tror på, at det høje informationsniveau imellem de forskellige miljøer er afgørende for barnets / den unges trivsel, når det er på Petersdal.​

Vil du se billeder af vores opholdssted?