Grønsundvej 14 – Opholdssted efter paragraf 107 (Voksen tilbud)

Hus 14, er fysisk placeret på Grønsundvej 14, 4780 Stege.

Hus 14 er et opholdssted efter paragraf 107 og er fysisk placeret på Grønsundvej 14, 4780 Stege. Huset er ny renoveret og er godkendt til unge og voksne fra 18 år og op efter. 2 lejligheder i huset er godkendt til botilbud jf. lov om social service § 107 og 5 lejligheder er godkendt som fleks pladser jf. Lov om social service § 107 og § 108. Huset har egen have med gyngestativer og lidt frugttræer. Omkring huset er der rig på muligheder for gå ture via sti systemer, grønne områder samt der er ikke langt til byen for indkøb.

​Huset kan rumme beboere med alle former for autisme. Det kan være med eller uden sprog, og de beboerne kan have både indadvendte og udadvendte symptomer.

​Petersdal har et STU– og beskæftigelsestilbud som beboerne typisk er tilknyttet. Der er tæt samarbejde skole/beskæftigelses- og botilbud imellem.

​Medarbejderne bestræber sig på at være tillidsskabende. Der tages udgangspunkt i den enkelte beboers aktuelle ressourcer og behov herunder i det, som giver beboeren glæde og ro til at udvikle sig. Vi hjælper og støtter beboerne i at vedligeholde og udvikle færdigheder samt i at blive selvhjulpne.

​Det gælder især af- og påklædning, hygiejne og andre personlige aktiviteter. Samtidig motiverer vi dem til at deltage i de daglige pligter såsom indkøb, madlavning og borddækning.​ En vigtig del af ungdomslivet samt overgangen til voksenlivet er, at man kan tage stilling og træffe hensigtsmæssige valg. Ud fra beboerens situation øver vi dem i at kende egne behov, samt vælge hensigtsmæssigt ud fra disse.

​Beboerne støttes i at opnå så høj grad af selvstændighed som muligt.​​​ Vi tilstræber at skabe et højt niveau af struktur og forudsigelighed. Det betyder, at vi benytter autismevenlige metoder i dagligdagen og, at vi arbejder med dagsskemaer, arbejdssystemer og sociale historier samt tegneseriesamtaler, KAT-samtaler og plan B-samtaler.

Vil du se billeder af vores opholdssted?