Grønsundvej 7 (Solist tilbud)

Petersdal tilbyder botilbud for unge med autisme i alderen fra 15-25 år.

Hus 7 – er et skærmet/solo tilbud der kan huse en beboer, der har behov for ekstra rolige rammer. Normeringen i huset er 1:1. Der er et Team af 6 pædagoger der sammen dækker opgaven i huset.

Petersdal kan rumme børn, unge og voksne med alle former for autisme. Det kan være med eller uden sprog, og de unge kan have både indadvendte og udadvendte symptomer. Vores botilbud har ikke en intern skole, men der ligger en skole 5 kilometer væk, som har speciale i autisme. Derudover har Petersdal et STU- og beskæftigelses tilbud til de unge /voksne. Der er tæt samarbejde skole/beskæftigelses- og botilbud imellem.

Medarbejderne bestræber sig på at være tillidsskabende

Medarbejderne bestræber sig på at være tillidsskabende. Der tages udgangspunkt i den enkelte unges aktuelle ressourcer og behov herunder i det, som giver den unge glæde og ro til at udvikle sig. Vi hjælper og støtter den unge i at blive selvhjulpen. Det gælder især af- og påklædning, hygiejne og andre personlige aktiviteter. Samtidig motiverer vi dem til at deltage i de daglige pligter såsom indkøb, madlavning og borddækning.

En vigtig del af ungdomslivet samt overgangen til voksenlivet er, at man kan tage stilling og træffe hensigtsmæssige valg. Ud fra den unges situation øver vi dem i at kende egne behov, samt vælge hensigtsmæssigt ud fra disse. Den unge støttes i at opnå så høj grad af selvstændighed som muligt.​

​​Vi tilstræber at skabe et højt niveau af struktur og forudsigelighed. Det betyder, at vi benytter autismevenlige metoder i dagligdagen og, at vi arbejder med dagsskemaer, arbejdssystemer og sociale historier samt tegneseriesamtaler, KAT-samtaler og plan B-samtaler.

Vil du se billeder af vores opholdssted?