Historien om Petersdal

​Opholdsstedet har eksisteret siden år 2004 og var fysisk placeret i Ornebjerg frem til 2011 hvor Petersdal udvidede.

Historien om Petersdal

​Opholdsstedet har eksisteret siden år 2004 og var fysisk placeret i Ornebjerg frem til 2011 hvor Petersdal udvidede.

Petersdal ligger nu i Lendemarke på Møn. Herudover har vi en aflastning og STU / 104 afdeling som ligger i Langebæk, Vordingborg Kommune.

Indtil 2016 var aflastningen en del af botilbuddet. Herefter etablerede Petersdal en særskilt aflastningsafdeling. Aflastningsafdelingen er nu placeret i samme fysiske rammer som Petersdals STU og beskæftigelsestilbud i Langebæk.

Huset i Langebæk er en tidligere børnehave i flotte naturomgivelser. Der er ikke langt til skoven, hvor der dagligt bliver gået ture.

2018 til købte Petersdal et lille hus på Grønsundvej 7 som blev ny renoveret i forbindelse med oprettelse af et solo tilbud, til en ung med behov for et skærmet tilbud.

I 2020 udvidede Petersdal og fik et hus mere, Grønsundvej 144. hvor der er plads til 4 beboere.

2020 og 2021 var Petersdal i fuld gang med ombygninger og ansøgninger ved socialtilsyn øst, det førte til:

Huset 14 blev bygget om, så alle de unge der boede der kunne få egen bolig.​

2021 blev Grønsundvej 7, 14 og 144 godkendt til fleks tilbud med mulighed for botilbud jf. Lov om social service § 107 samt voksent botilbud jf. § 108, så de unge kunne overgå til et blivende voksen tilbud.

Huset har et stort grønt område, med en masse frugt træer og hyggelige stier til ture som vi alle nyder. Vi har på det grønne område også fået lavet en stor legeplads, med motoriske udfordringer, cykel bane mv.

Som det nyeste har vi fuld gang i renovering af et nyt hus vi har købt. Lendemarke Hovedgade 21. Her er det planen at der skal være 4 boliger.

I den ene ende af huset etableres en § 108 delvist skærmet afdeling og i den anden ende en afdeling med 3 lejligheder, som forventes godkendt løbet af foråret til unge og voksne (§§ 66 / 107) dvs. fra 16 år og op til 25 år. På sigt når de unge i huset er fyldt 18 år, ønsker vi at det godkendes til fleks pladser jf. § 107 og 108.

Vil du se billeder af vores opholdssted?