Lendemarke Hovedgade 21 (Unge og voksent tilbud)

Hus 21, er fysisk placeret Lendemarke Hovedgade 21, 4780 Stege.

Nyt tilbud på Petersdal

Hus 21, er fysisk placeret Lendemarke Hovedgade 21, 4780 Stege. Huset er ny renoveret og er godkendt til unge og voksne fra 16 år og op efter. 1 lejlighed i huset er godkendt til botilbud jf. lov om social service § 108 og 3 lejligheder er godkendt som fleks pladser jf. Lov om social service § 66 og § 107, så de unge kan have en god overgang til voksenlivet.

Huset har en stor lukket have med frugttræer, vindruer, drivhus og rig muligheder for at sanse. Hus og have ligger skærmet så der er ro for trafik og udefra kommende påvirkninger. Nogle lejligheder har egen lille have med direkte tilgang fra lejligheden. Ved siden af huset er der et stort grønt område, stier og rig mulighed for ture. Huset ligger tæt på byen, så der er mulighed for aktiviteter i form af indkøb, svømmehal, cafe ture mv.

​Huset kan rumme beboere med alle former for autisme. Det kan være med eller uden sprog, og de beboerne kan have både indadvendte og udadvendte symptomer.

​Petersdal har et STU- og beskæftigelsestilbud som beboerne typisk er tilknyttet. Der er tæt samarbejde skole/beskæftigelses- og botilbud imellem.

​Medarbejderne bestræber sig på at være tillidsskabende. Der tages udgangspunkt i den enkelte beboers aktuelle ressourcer og behov herunder i det, som giver beboeren glæde og ro til at udvikle sig. Vi hjælper og støtter beboerne i at vedligeholde og udvikle færdigheder samt i at blive selvhjulpne.

Det gælder især af- og påklædning, hygiejne og andre personlige aktiviteter. Samtidig motiverer vi dem til at deltage i de daglige pligter såsom indkøb, madlavning og borddækning.​ En vigtig del af ungdomslivet samt overgangen til voksenlivet er, at man kan tage stilling og træffe hensigtsmæssige valg. Ud fra beboerens situation øver vi dem i at kende egne behov, samt vælge hensigtsmæssigt ud fra disse.

​Beboerne støttes i at opnå så høj grad af selvstændighed som muligt.​​​ Vi tilstræber at skabe et højt niveau af struktur og forudsigelighed. Det betyder, at vi benytter autismevenlige metoder i dagligdagen og, at vi arbejder med dagsskemaer, arbejdssystemer og sociale historier samt tegneseriesamtaler, KAT-samtaler og plan B-samtaler.

Vil du se billeder af vores opholdssted?