Kontor og administration

Kontor og administration

Det administrative team på Petersdal er fysisk placeret Grønsundvej 10. Teamet består af en kontorfunktionær, en bogholder samt en socialrådgiver. I perioder kan der være socialrådgiver studerende.

Det administrative team varetager administrative opgaver i hverdagen, med faktura, regninger, henvendelser, kontortelefon, hjemmeside, IT, børne / beboer kontrakter, pjecer, vejledninger og andet relevant.

Herudover har Petersdal ansat to pedeller samt to rengøringsdamer der tager sig godt af Petersdals bygninger.

I hus 10 har den øverste ledelse ligeledes kontor.

Afdelingsledere og den pædagogiske leder er fysisk placeret på afdelingerne.

Kontor telefonen er åben fra kl. 9.00 og frem til kl. 15.00 herefter går telefonen til afdelingerne – ved hjælp af et taste system kan man komme til rette afdeling.