Kontor og administration

Kontor og administration

Det administrative team på Petersdal er fysisk placeret Grønsundvej 16, 2 sal. Teamet består af en kontorfunktionær, en bogholder samt en socialrådgiver. I perioder kan der være socialrådgiver studerende.

Det administrative team varetager administrative opgaver i hverdagen, med faktura, regninger, henvendelser, kontortelefon, hjemmeside, IT, børne / beboer kontrakter, pjecer, vejledninger og andet relevant.

Herudover har Petersdal ansat to pedeller samt to rengøringsdamer der tager sig godt af Petersdals bygninger.

I hus 16 har den øverste ledelse ligeledes kontor.

Afdelingsledere og den pædagogiske leder er fysisk placeret på afdelingerne.

Kontor telefonen er åben mandag – Torsdag fra kl. 9.00 og frem til kl. 14.00 og Fredag fra 9.00 og frem til kl. 12.00 herefter går telefonen til afdelingerne – ved hjælp af et taste system kan man komme til rette afdeling.