Kurser

Der følges løbende op og sendes ud når der igen er aktuelle kurser.

Kurser på Petersdal

Petersdal har i 2020/2021 afholdt medicin kurser for personalet samt alle personaler har været på magtanvendelseskurser i forbindelse med den nye lov om magtanvendelse.

I 2022 har vi afholdt magtanvendelses / konflikthåndterings kurser – hvor vi ligeledes lærte om nænsomme forflytninger og metoder til at undgå magtanvendelser.

Slut 2022 og ind i 2023 afholder vi Brand og 1 hjælps kurser for alt personalet.

 

Vi bestræber os på at personalet altid er fuldt opdateret i forhold til ny lovgivning samt metoder i forhold til den autisme pædagogiske tilgang.

Vores pædagogiske leder afholder løbende interne kurser for personalet omkring Autisme som de metoder vi bruger i det daglige.

Herudover afholder vores socialrådgiver kurser om vores interne journalsystem, Office365, Onedrive (Skyen), Teams og andet relevant viden.

 

Nye medarbejder på Petersdal får et intro kursus i magtanvendelse, Persondataloven, og andre reevante metoder og tilgange på Petersdal.

Vil du se billeder af vores opholdssted?