Lovgrundlag

Alt der er at vide omkring lovgivningen.

Petersdal kan tilbyde

  • Anbringelse jf. Lov om social service § 52 stk. 3. Nr. 7 (§ 66, stk. 1, nr. 5)
  • Aflastning jf. Lov om socialservice § 52 stk. 3. Nr. 5
  • Aflastning jf. Lov om social service § 52 stk. 3. Nr. 7 jf. § 55 stk. 2.
  • Aflastning jf. Lov om social service § 84
  • Dagtilbud jf. Lov om social service § 104
  • Botilbud jf. Lov om social service § 107
  • Botilbud jf. Lov om social service § 108
  • STU​