Målgruppe

Læs om hvilke målgrupper vi har i fokus.

​Børnene/beboerne har ofte flere diagnoser og vanskeligheder end autisme

Det kan være Mental Retardering, Tourettes Syndrom, ADHD, angst, sanseforstyrrelser, epilepsi og bevægelseshandicap. Autismen betragtes som det primære handicap.​

Da Petersdal udvidede med fonden Øernes Autisme Tilbud, udvidede vi også vores vedtægter og herved målgruppe. Det er fortsat Autisme der er vores primære fokus, det er det vi er gode til.

Men målgruppen er udvidet til at det ikke er nødvendigt at have diagnosen autisme, det kan også være børn, unge eller voksne der har autisme lignende træk og som har et behov for den autisme pædagogik vi kan tilbyde med tydelige og struktureret rammer samt visuel kommunikation.

Vil du se billeder af vores opholdssted?