Om Petersdal

Læs mere om Petersdal og hvad vi står for.

Petersdal er et privat opholdssted for børn, unge og voksne med autisme

Opholdsstedet har eksisteret siden år 2004 og ligger i Lendemarke på Møn, i Vordingborg Kommune.

​Petersdal er et målrettet tilbud for børn, unge og voksne med en autisme-diagnose
​Botilbud og aflastningen udgør en tryg og udviklende ramme for vores børn, unge og voksne.

Petersdal er godkendt til:

  • 11 pladser til børn og unge
  • 16 pladser til beboere over 18 år i form af botilbud (Flekspladser § 107/108)
  • 1 solist tilbud
  • 12 pladser til Aflastningen
  • Aktivitets – og samværs pladser samt STU

Herudover er Petersdal et tilbud der er i løbende udvikling og tilpasser løbende efterspørgsel

Børnene/beboerne har ofte flere diagnoser og vanskeligheder end autisme. Det kan være Mental Retardering, Tourettes Syndrom, ADHD, angst, sanseforstyrrelser, depression, epilepsi og bevægelseshandicap.​

Autismen betragtes som det primære handicap.

Petersdal er kendetegnet ved en høj faglighed, fokus på god trivsel, unikke resultater og et højt niveau af omsorg.​​

Vil du se billeder af vores opholdssted?