Pris

Hvis der er behov for at se tilbud kan man anmode om dette ved henvendelse.

Aktuelle priser og satser for 2023 kan ses på Tilbudsportalen

Hvis der er behov for at de tilsendes kan man anmode om dette ved henvendelse.

 

Hvis der er ønske om ekstra støtte til et barn / beboer – kan Petersdal fremsende et udkast til en kontrakt ud fra det vurderet støtte behov.

Vil du se billeder af vores opholdssted?