Stillinger

I forbindelse med at vi løbende er i udvikling og tilpasser os den efterspørgsel der kommer fra de unge, forældre og kommuner, har vi løbende behov for nye kollegaer.

​​​Medarbejdere søges til

Øernes Autisme Tilbud Petersdal og S/I Petersdal

Jobbank

I forbindelse med at vi løbende er i udvikling og tilpasser os den efterspørgsel der kommer fra de unge, forældre og kommuner, har vi løbende behov for nye kollegaer.

Petersdal har derfor oprettet en “Jobbank” – Jobbanken er tænkt på den måde at vi løbende kan gemme ansøgninger i de perioder vi ikke aktivt søger.

Jobbanken er et arkiv af ansøger vi kan henvende os til når vi har en ledig stilling.

Hvis man ønsker at være en del af vores jobbank, kræver det man underskriver en samtykkeerklæring på, at vi må opbevare oplysninger, jf. den nye persondataforordning. Det underskrevet dokument kan vedlægges en ansøgning. Når man underskriver gemmes ansøgers oplysninger i 2 år hvor efter de slettes, man kan ligeledes til en hver tid anmode om sletning. Blanketten til Jobbanken findes under fanen nyhedsbreve og pjecer.

Ved samtale kan man ligeledes tilføje at man gerne vil være en del af jobbanken og her underskrive dokumentet, man kan også give samtykke via mail, i sin ansøgning mv. man skal blot bekræfte skriftligt at man er opmærksom på Petersdals persondatahåndtering i forhold til opbevaring af ansøgninger i jobbank.

Hvis du gerne vil være vores nye kollega er du velkommen til at fremsende en ansøgning til ansogning@petersdal.dk

Med venlig hilsen

– Petersdal teamet