Struktur i samarbejdet

For Petersdal er det vigtigt, at der er et godt samarbejde med kommunerne og skolerne samt med forældrene og værger til de børn, unge og beboere der bor på Petersdal.

Godt samarbejde som et mål

For Petersdal er det vigtigt, at der er et godt samarbejde med kommunerne og skolerne samt med forældrene og værger til de børn, unge og beboere der bor på Petersdal.

Det er vigtigt, at Petersdal ved indskrivning har de nyeste udtalelser vedr. barnet, den unge eller beboeren for bedst muligt at kunne tilbyde den rette støtte.

Hver 6 måned modtager Petersdal en handleplan fra kommunen på de børn og unge der er under 18 år, så Petersdal kan arbejde målrettet med barnet/den unge og deres særlige udfordringer og ressourcer og i denne forbindelse kunne arbejde målrettet med barnets/den unges ressourcer og problemer.

For beboere over 18 år, modtager vi enten ved indskrivning eller en gang årligt.

Petersdal vil udarbejde en plan (udviklingsplan) for den enkelte med nøjagtige mål for en periode. Planen vil blive beskrevet ud fra barnets/den unge beboerens behov og udviklings potentiale samt synspunkter fra forældre og familie og de øvrige instanser der er omkring. Planen vil jævnligt blive evalueret og justeret.

En gang årligt udarbejder Petersdal en statusudtalelse til myndighed, forældre og værger og efterfølgende indkaldes der til et statusmøde af enten Petersdal eller kommunen.

I forbindelse med der er kommuner der ønsker mere opfølgning aftales der et tættere interval mellem udtalelserne.

​Når en ung afslutter vores STU udformer vi en profil der beskriver den enkeltes faglige og praktiske kvalifikation og personlige kompetencer.

​Der bliver ligeledes udfærdiget et kompetence bevis og afholdt en fest, hvor vi fejre den unge.

Vil du se billeder af vores opholdssted?