Tilsyn og tilbudsportal

Godtkendt til midlertidig botilbud til voksne jf. Lov om social service § 107.

Petersdal har tilsyn af Socialtilsyn Øst og er ligeledes at finde på Tilbudsportalen.

 

Petersdal er godkendt til

  • Midlertidig botilbud til voksne jf. Lov om social service § 107
  • Varigt botilbud jf. Lov om social service § 108
  • Aktivitets- og samværstilbud jf. Lov om social service § 104
  • Almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. Lov om social service § 66, stk. 1, nr. 5
  • Aflastnings tilbud jf. Lov om social service § 52 og 84
  • STU – Særligt tilrettelagt tilbud

Vil du se billeder af vores opholdssted?