Værdigrundlag

Vi tror på, at fundamentet i vores behandlings/døgntilbud er tryghed, glæde og udvikling.

Vi ønsker en institution med respekt for forskellighed i samarbejde med forældre og/eller pårørende

Vi tror på, at fundamentet i vores behandlings/døgntilbud er tryghed, glæde og udvikling. For at det skal virke, skal der være et miljø med høj grad af forudsigelighed, herunder visuelt kommunikations materiale, dagskemaer m.m. Der skal være en genkendelig rytme, som følger dagen, ugen og årets gang.

Vi skal som personaler være tillidsskabende. Vi skal se på det enkelte individs ressourcer, på hvad der giver barnet / beboeren glæde og ro til at udvikle sig.

 

Glæde – respekt – ansvar – vilje – udvikling – kreativitet – faglighed er værdier som skal afspejle sig i arbejdet. En blanding af faglighed (speciel viden og speciel forståelse) og empati er vigtige redskaber i arbejdet.

Empati er evnen til at sætte sig ind i andre menneskers situation, forstå hvordan andre mennesker tænker og føler, at have respekt for forskellige holdninger. Dette er lige netop, hvad mennesket med autisme har utroligt svært ved. For os ”normalt tænkende” kan det være en udfordring, når vi skal prøve at forstå, hvordan en person med autisme tænker og reagerer.

Ikke desto mindre mener vi, at det er et værdifuldt redskab, når man skal nå ind til barnet/ beboeren, skabe tillid og forsøge at guide i den rigtige retning. I personalegruppen har vi forskellige menneskelige- og faglige ressourcer, som vi deler med hinanden og bruger i arbejdet, og som vi udfører i forlængelse af hinanden i et specielt behandlings program. For at sikre fagligheden, evaluerer vi vores arbejde på udviklingsmøder.

 

​Petersdals kostpolitik udspringer af en holistisk tankegang med fokus på grøn og sund mad, baseret på lokale, årstidsbestemte og så vidt muligt danske, økologiske råvarer. Der tænkes på bæredygtig produktion og dyrevelfærd. Kosten tilberedes med et ”autismeperspektiv” med fokus på så vidt muligt at undgå gluten, laktose, sukker og kemiske tilsætningsstoffer. Børnene/beboerne tilbydes individuel kost i forhold til deres specifikke behov.

Børnene / beboerne er med til f.eks. at skære grønt, dække bord og andre opgaver. Måltiderne bliver indtaget i spisekøkkenerne og der spises i små grupper. Børnene/beboerne er meget påvirkelige overfor stemninger, andres lyde m.m. og kan have meget særlige forhold til det at spise forskellige madvarer. Det tages der højde for, og vi forsøger at motivere til, at prøve nyt og til at spise sundt. Der er stor fokus på at maden indtages i en behagelig og anerkendende atmosfære. Der er i nogle tilfælde behov for visuelle støttesystemer i spisesituationen. Særligt i unge/voksent tilbuddet bliver der lagt vægt på, at der deltages så meget som muligt i indkøb, tilberedning m.m.

Vil du se billeder af vores opholdssted?