Petersdal tilbyder

Læs om hvad vi kan tilbyde her på siden.

Petersdal tilbyder en række af tilbud som; botilbud, aflastning, STU og beskæftigelses tilbud.

Herudover er der på Petersdal ansat en pædagogisk leder der vejleder og underviser personale i autisme, metoder og redskaber til at støtte personalet i arbejdet med børnene/ beboerne.

Petersdal har ligeledes socialrådgiver ansat med kendskab til den gældende lovgivning ved særlig støtte til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, (Lov om social service) som kan være behjælpelig med råd, vejledning og sparring i forhold til forældre og samarbejdspartnere omkring barnet/den unge.

Vil du se billeder af vores opholdssted?