Visitation

​Kommunen kan henvende sig til Petersdal med henblik på at få målgruppevurderet og visiteret et barn/en ung/beboer.

Visitation og Målgruppe vurdering

​Kommunen kan henvende sig til Petersdal med henblik på, at få målgruppevurderet og visiteret et barn/en ung/beboer til et af de beskrevne tilbud.

Henvendelsen kan enten ske telefonisk eller via vores sikker post/ mail løsning. Henvendelsen sendes til enten kontor@petersdal.dk, vores socialrådgiver hellej@petersdal.dk eller direkte til den leder man har været i kontakt med. Alle leder og administrative mails, har en sikker mail løsning.

Efter aftale fremsendes relevante udtalelser omkring barnet/beboeren til Petersdal. Disse udtalelser er ofte den børnefaglige undersøgelse jf. Lov om social service § 50, statusudtalelser fra de tilbud, der kender barnet/beboeren bedst- f.eks. skoleudtalelse, lægepapir og diagnosebeskrivelser, ved voksne kan der være tale om særlige udredninger.

Ledelsesteamet laver herefter en målgruppe vurdering og vurderer om barnet/beboeren kan tilbydes et relevant tilbud.

Som oftest i vurderings processen er der behov for observation af barnet/ beboer eller samtale med det tilbud hvor barnet/ beboer er tilknyttet.

 

Hvis barnet/beboeren målgruppevurderes til Petersdal, laves der aftaler for besøg af forældre, indskrivnings møde samt udarbejdelse af kontrakt.

Kontrakten vil blandt andet indeholde aftaler for samarbejdet.

Vil du se billeder af vores opholdssted?