Visitation

​Kommunen kan henvende sig til Petersdal med henblik på at få målgruppevurderet og visiteret et barn/en ung/beboer.

Visitation og Målgruppe vurdering

​Kommunen kan henvende sig til Petersdal med henblik på at få målgruppevurderet og visiteret et barn/en ung/beboer til et af de beskrevne tilbud.

Efter aftale fremsendes relevante udtalelser omkring barnet/beboeren til Petersdal. Disse udtalelser er ofte den børnefaglige undersøgelse jf. Lov om social service § 50, statusudtalelser fra de tilbud, der kender barnet bedst- f.eks. skoleudtalelse, lægepapir og diagnosebeskrivelser, ved voksne kan der være tale om særlige udredninger.

Ledelsesteamet laver herefter en målgruppe vurdering og vurderer om barnet/beboeren kan tilbydes et relevant tilbud.

Hvis barnet/beboeren målgruppevurderes til Petersdal, laves der aftaler for besøg af forældre, indskrivnings møde samt udarbejdelse af kontrakt.

Kontrakten vil blandt andet indeholde aftaler for samarbejdet.

Vil du se billeder af vores opholdssted?